Węgiel czy pellet
Węgiel czy pellet – którą metodę ogrzewania wybrać?
12 maja 2020
Jak prawidłowo przechowywać pellet?
Jak prawidłowo przechowywać pellet?
10 lipca 2020
Wymiana pieca

Spalanie śmieci i węgla niskiej jakości w piecach starego typu jest jedną z przyczyn powstawania smogu. Mimo iż większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, to jednak nie podejmuje działań, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza. Nie robi tego, ponieważ wymiana pieca na nowoczesne, ekologiczne urządzenie grzewcze wiąże się ze sporymi wydatkami. Dlatego też, chcąc skutecznie walczyć ze smogiem, uruchomiono program dofinansowań na wymianę pieca. Dzięki wsparciu z zewnątrz, coraz więcej osób decyduje się na termomodernizację budynku i wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Dofinansowanie do pieca 2020 – wsparcie samorządów

Wymiana pieca nie musi być inwestycją, która nadweręży domowy budżet. Wsparcie finansowe oferują gminy, co więcej – dotacje z samorządów można łączyć ze środkami otrzymanymi z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Środki z gminnych funduszy przeznaczone są na wymianę starego pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które zdecydują się na zakup kotła gazowego, kotła na biomasę, nowoczesnego kotła na ekogroszek lub pieca elektrycznego. Ponadto samorządy wspierają wykonanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii i dofinansowują podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Każda gmina ma własne regulacje dotyczące wsparcia. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków, jakimi dysponują samorządy. Nie trudno się też domyśleć, że na sprawnej wymianie starych kopciuchów zależy przede wszystkim tym gminom, w których problem ze smogiem jest największy.

Kto może skorzystać ze wsparcia samorządów?

Analizując temat Wymiana pieca – dofinansowanie 2020, nie sposób nie wspomnieć, że ze środków gminnych mogą skorzystać nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale także lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni, a także najemcy lokali komunalnych. W 2020 roku wysokość dofinansowania, w zależności od gminy, wyboru metody ogrzewania, a także typu budynku (dom jednorodzinny albo lokal mieszkaniowy w budynku wielolokalowym) waha się w granicach od 1 do nawet 40 tys. zł. Zazwyczaj ustala się procentowy udział zwrotu kosztów poniesionych na inwestycję oraz maksymalną kwotę dotacji.

Wymiana pieca – program „Czyste Powietrze”

Niektóre gminy zastrzegają, że nie będą finansować wymiany pieców w domach jednorodzinnych, ponieważ dla zabudowy jednorodzinnej istnieje wsparcie z programu „Czyste Powietrze”. Jednocześnie należy zauważyć, że nie ma przepisów mówiących o tym, że ktoś, kto skorzystał z gminnych funduszy, nie może pozyskać środków z rządowego programu  „Czyste Powietrze”. Należy pamiętać jedynie o tym, że dla okresu do 30 kwietnia 2020 środki te nie mogą być pozyskane na ten sam zakres działań, co poprzednie dofinansowanie. Od 1 maja jest to możliwe (z wyjątkiem programu „Mój Prąd”), a co za tym idzie – łączna kwota dofinansowania  ze środków publicznych może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji.

Zmiany w programie w 2020 roku

15 maja ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”. Możliwość łączenia dotacji z programu ze wsparciem przyznawanym przez gminę to tylko jedna z istotnych zmian. Kolejną jest to, że wnioski zostały znacznie uproszczone, a co za tym idzie – przy ich składaniu nie trzeba podawać tak szczegółowych danych technicznych, jak w przeszłości. Wsparcie dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych już istniejących, a dotację otrzyma osoba, której roczne dochody nie przekraczają 100 tys. zł. (dochody małżonka nie są brane pod uwagę).

Wydatki na inwestycję kwalifikowane są od 15 maja 2020 r. Inwestycja może ruszyć do 6 miesięcy przez złożeniem wniosku, ale nie wcześniej, niż we wspomnianym wyżej terminie. Inwestycje poniesione przed 15 maja 2020 r. nie zostaną zakwalifikowane do programu.

Wysokość dotacji na wymianę pieca

Wysokość dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” uzależniona jest od rodzaju inwestycji i faktycznych kosztów przedsięwzięcia. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja dotyczy bardziej efektywnego źródła ogrzewania – pompy ciepła, wtedy można dostać do 25 tys. zł, natomiast jeśli inwestycja obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych, wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
833575619